همه ما مسافرانی هستیم، در این زمان و در این مکان....
که در حال عبور کردنیم...
هدف ما این است که، مشاهده کنیم، یاد بگیریم، رشد کنیم  و عشق بورزیم....
و در انتها به خانه باز می گردیم...
پس از یک دوره سرگردانی احساس میکنم راهم را پیدا کردم. راهی که شاید ماموریتم باشد .ولی هرچه که هست به آن عشق میورزم. نوشتن . و نزدیک شدن به خدا و ایجاد این حس در بقیه. چند وقتی بود در خودم درگیر بودم. خودم را نمی شناختم.

/ 5 نظر / 15 بازدید
شیوا

فوق العاده ای![قلب]

شیوا

فوق العاده ای![قلب]

گیس گلابتون

آره یاسی، نوشته های تو قلب ادم را سبک می کند. آدم را با خودش آشتی می دهد. خوشحالم برگشتی که بنویسی.

گیس گلابتون

آره یاسی، نوشته های تو قلب ادم را سبک می کند. آدم را با خودش آشتی می دهد. خوشحالم برگشتی که بنویسی.

صبا

سلام. نوشته هاتون به دل میشینه.[لبخند] احتمالا هدفتون از نوشتن باعث این دلنشینی میشه[گل]